รายงานการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ครั้งที่ 4/2555 ลว. 5 ก.ย. 55  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.ย. 2555 เวลา 15.04 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 3015 ท่าน