การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 มิ.ย. 2561 เวลา 16.28 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 453 ท่าน