เชิญประชุมชี้แจงแผนอัตรากำลัง 3 ปี  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.พ. 2561 เวลา 09.27 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 220 ท่าน