การคัดเลือกผู้แทนพนักงานเเทศบาล ใน ก.ท.จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มิ.ย. 2561 เวลา 09.15 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 314 ท่าน