รายงานการประชุมผู้บริหาร และปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 14 มีนาคม 2554  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 พ.ค. 2554 เวลา 16.15 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 725 ท่าน