ด่วนที่สุด การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้นของ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 มิ.ย. 2554 เวลา 08.57 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 828 ท่าน