แจกจ่ายคู่มือปฏิบัติงานระบบ e-Plan  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ส.ค. 2554 เวลา 17.59 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 3240 ท่าน