รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 พ.ย. 2554 เวลา 17.07 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1107 ท่าน