การปลอมแปลงหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ม.ค. 2555 เวลา 17.39 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1111 ท่าน