ตัวอย่าง แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.พ. 2555 เวลา 09.41 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 2608 ท่าน