แบบสรุปสมรรถนะ
 
ด่วนที่สุด การประเมินผลการปฏฺบัติราชการ ครั้งที่1/2555 (เอกสารประกอบ)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 มี.ค. 2555 เวลา 09.51 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1357 ท่าน