โครงการคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 พ.ค. 2555 เวลา 10.55 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 628 ท่าน