โครงการหนึ่งแสนครูดี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ค. 2555 เวลา 14.32 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 948 ท่าน