บ.ทรูได้ดำเนินกิจกรรม โครงการ "ทรูปัญญา" ตั้งแต่ปี 2550  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 พ.ค. 2555 เวลา 11.16 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 513 ท่าน