สำรวจข้อมูลเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555  
บัญชีรายชื่อจังหวัด
1.1 แบบสำรวจ สพฐ 10 มิ.ย. ลำดับที่ 1-20 (ตาก ลำดับ
2. แบบสำรวจ กศน. 10 มิ.ย. 55
3. แบบสำรวจ กรมสามัญศึกษา (เดิม) 10 มิ.ย. 55
4. แบบสำรวจกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 10 มิ.ย. 55
6. คู่มือการกรอกข้อมูลและคู่มือการเปลี่ยนแปลงรหัส
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

อ้างถึง หนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก 0037.3/ ว 9103 ลว. 28 พ.ค. 55

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. บัญชีรายชื่อจังหวัด
1.1 แบบสำรวจ สพฐ 10 มิ.ย.55 ลำดับที่ 01-20 (จ.ตาก ลำดับที่ 16)

2. แบบสำรวจ กศน. 10 มิ.ย. 55

3. แบบสำรวจ กรมสามัญศึกษา (เดิม) 10 มิ.ย. 55

4. แบบสำรวจ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 10 มิ.ย. 55

5. Username และ password (สถจ.จังส่งให้ในแผ่นซีดี)

6. คู่มือการกรอกข้อมูลและคู่มือการเปลี่ยนแปลงรหัส password

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 มิ.ย. 2555 เวลา 16.07 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1432 ท่าน