เชิญประชุมคณะอนุกรรมการประเมินเกณฑ์การปรับโครงสร้างและระดับตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลสามเงา  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มิ.ย. 2555 เวลา 14.26 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 325 ท่าน