สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด และสำนักงานเทศบาลเมืองตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ส.ค. 2555 เวลา 09.51 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 771 ท่าน