ส่งสำเนารายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.ย. 2555 เวลา 11.09 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 2101 ท่าน