การตรวจสอบบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครูและพนักงานครู สังกัด อปท. ประจำปี 2555  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ต.ค. 2555 เวลา 14.27 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 860 ท่าน