เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการของปรับปรุงแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบล  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ต.ค. 2552 เวลา 09.34 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 751 ท่าน