ด่วนที่สุด กสถ. ได้จัดส่งบัญชี อปท. ที่สมัครเป็นสมาชิกวารสารท้องถิ่นไทย เพื่อรับเงินคืน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ต.ค. 2555 เวลา 10.30 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 503 ท่าน