รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 พ.ย. 2555 เวลา 11.21 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1326 ท่าน