รายงานผลการดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตร(ข้าวนา ข้าโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ปี 2552/2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ต.ค. 2552 เวลา 12.03 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 866 ท่าน