รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ม.ค. 2556 เวลา 13.25 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1049 ท่าน