ด่วนที่สุด การสนับสนุนงบประมาณของเทศบาลนครอุบลราชธานีให้แก่หน่วยงานราชการหรือ อปท. ภายในจังหวัด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ม.ค. 2556 เวลา 16.46 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 484 ท่าน