รายงานการประชุม ก.อบต. จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2556 (ต่อ)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ม.ค. 2556 เวลา 14.50 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1095 ท่าน