รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ ส่วนที่ 1  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.พ. 2556 เวลา 11.00 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 864 ท่าน