รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ส่วนที่ ๑  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มี.ค. 2556 เวลา 15.23 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 767 ท่าน