การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลงาน สำหรับการนำคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์บริหารเพื่อลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งบริหร  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มี.ค. 2556 เวลา 16.06 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1364 ท่าน