รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ส่วนที่ ๒  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มี.ค. 2556 เวลา 16.36 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 872 ท่าน