รายงานการประชุม ก.อบต. จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2556 (2)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มี.ค. 2556 เวลา 14.43 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1455 ท่าน