คณะกรรมการประเมิน อบต.กรณีขอความเห็นชอบเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจำกรณีพิเศษ ปีงบประมาณ 2556  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 มี.ค. 2556 เวลา 14.51 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 396 ท่าน