ประเด็นแก้ไข/เพิ่มเติม แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 เม.ย. 2556 เวลา 15.36 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 886 ท่าน