การปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานงาน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 เม.ย. 2556 เวลา 14.56 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 467 ท่าน