ด่วนที่สุด การจัดทำฐานข้อมูลศูนย์บริการสาธารณสุขของ อปท.  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 เม.ย. 2556 เวลา 17.47 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 407 ท่าน