การโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 พ.ค. 2556 เวลา 16.15 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 680 ท่าน