รายงานการประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 4/2556 (1)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 พ.ค. 2556 เวลา 10.36 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 785 ท่าน