รายงานการประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 5/2556 (2)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 พ.ค. 2556 เวลา 13.47 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1175 ท่าน