ด่วนที่สุด แจ้งซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.ค. 2556 เวลา 11.29 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1326 ท่าน