แจ้งตัวอย้่าง การจัดทำรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น (กลุ่มงานกฎหมายฯ)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ค. 2556 เวลา 14.52 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1082 ท่าน