การสำรวจประสิทธิภาพในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.ค. 2556 เวลา 14.09 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 376 ท่าน