รายงานการประชุม ก.อบต จังหวัดตากครั้งที่ 8/2556 (2)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ส.ค. 2556 เวลา 15.32 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1118 ท่าน