ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองฯ ใน ก.ท.จ.ตาก วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ห้องทีลอซู ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ส.ค. 2556 เวลา 16.00 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 531 ท่าน