ระเบียบวาระ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ วันที่ ๒๑ ส.ค.๕๖ หน้าที่ ๑ - ๓๙  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ส.ค. 2556 เวลา 14.47 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 984 ท่าน