ระเบียบวาระ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ วันที่ ๒๑ ส.ค.๕๖ ส่วนที่ ๓ หน้าที่ ๖๒ ถึง ๗๔  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ส.ค. 2556 เวลา 15.39 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 906 ท่าน