โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 (ที่ ตก 0023.5/ว 851)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ส.ค. 2556 เวลา 11.49 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 538 ท่าน