โอนเงินคืนค่าสมาชิกวารสารเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 (ที่ ตก 0023.5/ว 945)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ก.ย. 2556 เวลา 14.01 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 535 ท่าน