ประกาศ ก.ท.จ.ตาก เรื่อง การกำหนดสำนักงานเทศบาลเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ๒๕๕๖  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ก.ย. 2556 เวลา 11.20 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 521 ท่าน