รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ต.ค. 2556 เวลา 11.54 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1021 ท่าน