ด่วนที่สุด รายงานข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ต.ค. 2556 เวลา 15.54 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 502 ท่าน